index digiwine


  Om DigiWine
  Toscana, Maremma
• Området / producenter
• Vine fra Maremma
  Toscana, Bolgheri
• Området / producenter
• Vine fra Bolgheri
  Brunello di Montalcino
• Området / producenter
• Vine fra Montalcino
  Alto Adige (Südtirol)
• Området / producenter
• Vine fra Alto Adige
Piemonte
• Området / producenter
• Vine fra Piemonte
  Veneto
• Området / producenter
• Vine fra Veneto
  Franciacorta, Lombardiet
• Området / producenter

  • Vine fra Franciacorta
  Oversigt, alle vine
  Smagekasser

  Gaveæsker

  Oplukkere m. firmalogo
  Forhandlere

  Uvildig international vurdering/rating
  Ordbog
  Mad & Vin
 

Kontakt & forretningsbetingelser


DigiWine ApS
Elbækvej 17
DK-8240 Risskov

Telefon: (+45) 86 17 30 00

E-mail:
digiwine@digiwine.dk

CVR-nr: 26 84 86 79

Bank

Djurslands Bank
Nr. 7264 101838-6

Kun salg til erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner!

Kun salg af hele kasser/colli af hver vare.

Minimumsordrestørrelse: 24 flasker i alt.

Bestilling
Alle ordrer bedes sendt pr. mail. Ordrebekræftelse og faktura fremsendes i elektronisk form, i PDF-fil, hvis ikke andet er aftalt.

Forsendelse
Vi afsender varer med Danske Fragtmænd med levering på virksomhedsadressen, hvor der skal være en person til at modtage varene i dagtimerne.
Ekspedition og fragt: 125,- kr. ex moms uanset antal kasser. .

Returnering:

Returnering af købte varer kan kun finde sted med DigiWine's skriftlige samtykke og sker for købers regning og risiko. Returnerede varer købt inden for 8 dage krediteres til dagspris såfremt vare og emballage er som ved levering. Forsegling på emballage må ikke være brudt. Varer købt ud over 8 dage krediteres kun efter forudgående aftale, dog fratrækkes min. 10% ved kreditering. Returnering kan kun ske i original emballage i hele kasser/coli.

Mangler ved levering:

Eventuelle mangler i forsendelse skal straks efter modtagelsen meddeles DigiWine. Dog skal DigiWine kontaktes senest indenfor 48 timer fra modtagelse, da reklamation ellers vil blive afvist.

Skade på emballage / fragtskader:

Eventuelle skader på emballage, spindler m.v. skal straks efter modtagelsen meddeles DigiWine. Dog skal DigiWine kontaktes senest indenfor 48 timer fra modtagelse, da reklamation ellers vil blive afvist.

Leveringstid og forsinkelse

Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt.

DigiWine er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som DigiWine ikke er herre over, jfr. nedenfor om force majeure.

Med forbehold er køber i tilfælde af væsentlig overskridelse af den angivne, respektive specificerede, leveringstermin berettiget til at hæve købet, men forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, uanset årsagen, herunder uagtsomhed, hertil.

Force majeure:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout, og enhver anden omstændighed somparterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering, terrorhandlinger, beslaglæggelser, valutarestriktioner,oprør, borgerkrig, mangel på transportmidler, vareknaphed, restriktioner afdrivkraftmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, ellerforsinkelse med sådanne leverancer som skyldes nogen af de ovenfornævnteomstændigheder medfører ansvarsfrihed når de indtræffer efter aftalensindgåelse og meddelelse gives herom uden ugrundet ophold.